Historie Hospitalu Kuks

Místní pověst hovoří o těžbě zlata v dřívějších dobách. Navíc zde z hlubin nad labským úbočím země prýštily prameny s léčivou mocí. Jakmile roku 1684 zdědil zdejší panství zvané Hradiště hrabě František Antonín Špork, nechal si o deset let později přizvat do kraje komisi tehdejších odborníků na prameny, kteří mu vydali dobrozdání o jejich prospěšnosti.

 

Proměna Kuksu v čase

Údolí se začalo měnit na letní dvůr a lázeňské a společenské centrum pro šlechtu. U pramene byl postaven lázeňský dům ze dřeva, schodiště bylo ozdobeno sochami. Od roku  1702 se vedle hostince hrály opery a hry (především německé a italské) ve vzniklém dřevěném divadle. Dolní louka sloužila příznivcům pro hru s kroužky ringelspiel. Do roku 1710 došlo k přestavbě lázeňského domu na zděnou budovu. V přízemí byly místnosti s lázněmi a v patře se usídlil na letní období majitel. Kuks se postupně rozrůstal o další stavby – budovy pro návštěvníky lázní, promenádní arkády, orloj, knihovnu. Už v roce 1696 Špork uvažoval o založení špitálu pro okolní přestárlé veterány.  Od roku 1707 se začalo se stavbou kostela nejsvětější Trojice. Jakmile hrabě zemřel, panstvo se do lázní už tak nehrnulo a navíc v roce 1740 zdejší místo zasáhla ničivá povodeň a mnohé ze staveb zanikly.

Postupně docházelo k ničení areálu a demolici zámku. Dcera Anna Kateřina získala nadační listinu, kde bylo uvedeno, že na Kuksu má být vydržováno sto chudých starců z okolního panství. O ně se mělo starat dvanáct milosrdných bratří. První z milosrdných Narcis Schön zavítal na zámek Kuks v roce 1743 a se spolubratry se pustili do vzniku lékárny, která zásobovala léky i okolní lid. V pozdější době vznikl v domě nemocniční sál, kde se prováděly operace. Na druhou stranu mniši ztenčovali jmění a roku 1824 byl hospital odebrán státem. Dozor nad správou převzala komtesa Kateřina. Hospitální nadace Františka Antonína Šporka byla zrušena v padesátých letech komunistickými úřady. Po válce se jedno křídlo využívalo k bádání pro archiv a ve druhém křídle se až do konce 60. let léčili dlouhodobě nemocní.  Státní památková péče se koncem 50. let pouští do restaurování objektu.

Více informací o hospitalu Kuks, jak se k němu dostanete, jeho otevíraci dobu a vstupné, naleznete na úvodní stránce